Tư vấn xây dựng quy trình quản lý doanh thu bán hàng

Thực Trạng

BLĐ đánh giá sai hiệu quả của dự án cũng như “sức khoẻ dòng tiền” của DN bởi DN hoạt động với các dự án kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, thời điểm ghi nhận doanh thu rất phức tạp dẫn đến kế toán ghi nhận doanh thu không chính xác.
DN thương mại có nhiều chủng loại hàng hoá, số lượng hàng hoá lớn, tần suất mua bán diễn ra liên tục dẫn đến việc kiểm soát rất khó khăn và thất thoát lớn nhưng không biết lỗ hổng ở đâu.
Hệ thống cơ sở dữ liệu chưa chuẩn hoá dẫn đến việc chưa quản lý chặt chẽ được đến từng mã hàng sản phẩm, chủng loại, hiệu quả bán hàng không được ghi nhận chính xác dẫn đến việc BLĐ không có được sự cố vấn đúng và hiệu quả.

Giải pháp của Finakey

  1. Xây dựng quy trình quản lý doanh thu phù hợp với hiện trạng và mục tiêu định của DN
  2. Xác định, phân loại doanh thu trong DN
  3. Xây dựng Bộ quy trình, quy định và phương pháp ghi nhận doanh thu
  4. Xây dựng quy trình, phương pháp hạch toán doanh thu trên phần mềm kế toán
  5. Xây dựng Mẫu báo cáo về doanh thu để phân tích và tư vấn cho Ban lãnh đạo DN
  6. Xây dựng Định biên nhân sự cho bộ phận kế toán bán hàng, xây dựng bảng hướng dẫn làm việc, bản MTCV cho kế toán bán hàng, biểu mẫu đánh giá hoàn thành công việc Kế toán bán hàng

Kết quả cam kết

Quản lý chặt chẽ doanh thu

Quản lý được việc ghi nhận doanh thu đúng thời điểm để tránh bỏ sót doanh thu hoặc ghi nhận doanh thu ảo

Tránh thất thoát tiền và hàng hoá

Có biện pháp giúp DN tránh được nguy cơ thất thoát tiền và hàng hóa trong quá trình bán hàng.

Biện pháp quản lý bán hàng

Có biện pháp quản lý được các chương trình bán hàng, các loại công nợ phải thu.

Hỗ trợ BGĐ ra quyết định

Có số liệu về doanh thu theo từng sản phẩm, từng lĩnh vực kinh doanh làm căn cứ cho BLĐ đưa ra các quyết định đầu tư, quảng bá sản phẩm, chính sác bán hàng.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Thông tin liên hệ

VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..
Thông tin liên hệ
VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..

Copyright by Finakey. All rights reserved.

Copyright by Finakey. All rights reserved.