Tư vấn tái cấu trúc, thiết lập hệ thống kế toán Quản trị

Thực Trạng

Hệ thống tài chính kế toán không đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, không phản ánh được hết hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Hệ thống quy chế làm việc, quy trình quy định liên quan đến kế toán không đầy đủ, không phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty
Định biên nhân sự chưa phù hợp với quy mô của DN, phân công công việc và chế độ chưa hợp lý, không có lộ trình đào tạo để nâng cao năng lực nhằm tăng hiệu quả và năng suất; đặc biệt là không có hệ thống đánh giá KPI rõ ràng, chính xác
Hệ thống báo cáo quản trị và BCTC không có hoặc không đầy đủ và không phù hợp với mô hình hoạt động của công ty, không phân tích được tình hình tài chính để hỗ trợ cho Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định kinh doanh quan trọng

Giải pháp của Finakey

  1. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị phù hợp với sự phát triển và mục tiêu kinh doanh của DN
  2. Xây dựng bộ máy nhân sự kế toán đáp ứng được yêu cầu phát triển của DN bao gồm: Định biên nhân sự, MTCV, tiêu chí đánh giá KPI
  3. Xây dựng hệ thống quy trình, quy định, quy chế quản trị, hệ thống mẫu báo cáo quản trị cho hoạt động nội bộ của phòng TCKT phục vụ cho hoạt động điều hành và ra quyết định
  4. Giám sát/ điều chỉnh hoạt động của Hệ thống từ 01-03 tháng để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt
  5. Kiểm soát định kỳ tháng/ quý /năm (theo yêu cầu của DN)

Kết quả cam kết

Tránh thất thoát

Tránh được nguy cơ thất thoát tiền và tài sản của Doanh nghiệp

Hệ thống thông tin
tài chính chính xác

Có được hệ thống thông tin tài chính chính xác để có kế hoạch phân bổ nguồn lực đầu tư vào đúng mục tiêu và những hoạt động kinh doanh hiệu quả

Bộ tài liệu hướng dẫn

Bộ tài liệu hướng dẫn Ban Giám đốc đọc được hệ thống BCTC, báo cáo quản trị

Thuận lợi tiếp cận
các nguồn vốn

Hệ thống số liệu TCKT minh bạch, rõ ràng giúp cho DN thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Thông tin liên hệ

VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..
Thông tin liên hệ
VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..

Copyright by Finakey. All rights reserved.

Copyright by Finakey. All rights reserved.