QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TỐT THÔNG QUA QUẢN TRỊ CÔNG NỢ PHẢI THU

6 Tháng Chín, 2021by Admin10

1. Tại sao quản trị dòng tiền tốt thông qua quản trị công nợ phải thu
– Quản trị công nợ tốt sẽ đảm bảo kế hoạch dòng tiền thu lớn nhất của công chính xác để chủ động các khoản phải chi
– Quản trị công nợ tốt sẽ không làm phát sinh tăng các khoản nợ xấu, nợ khó đòi làm cho dòng tiền thu được đảm bảo thu đủ, thu đúng hạn, đáp ứng được các nhu cầu chi
– Quản trị công nợ phải thu tốt sẽ không để cho vốn lưu động của công ty bị chiếm dụng, công ty không phải vay/hoặc giảm các khoản vốn vay, giảm khoản chi phí vay vốn
– Quản trị công nợ phải thu tốt không làm mất khách hàng => làm cho doanh số ổn định hoặc tăng lên=> nguồn thu của Công ty tăng lên, đáp ứng được các dòng chi đầu tư, chi hoạt động
2. Nguồn gốc các khoản công nợ phải thu khách hàng
– Từ bán hàng chưa thu tiền hàng ngày theo chính sách bán hàng trả chậm của công ty
– Từ bán hàng thu tiền ngay nhưng không thực hiện được và chuyển thành nợ phải phải thu
– Từ bán hàng cho nhà cung cấp nhưng trao đổi bằng cách mua lại hàng của nhà cung cấp
– Từ công nợ trả chậm cũ đã chuyển thành nợ xấu, nợ khó đòi

3. Nguyên tắc quản trị phải thu khách hàng
– Phải có hệ thống quản lý công nợ bằng các công cụ như excel, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng
– Công nợ phải được quản lý chi tiết theo từng hóa đơn, theo từng khoản phải thu, theo từng khách hàng, theo từng thời gian thu hồi
– Phải được báo cáo đầy đủ, thường xuyên, kịp thời
– Phải xây dựng chính sách bán hàng trả chậm, quy định về trách nhiệm thu hồi công nợ, quy trình quản lý công nợ
– Phải có một bộ phận/nhân sự chuyên trách quản lý và thu hồi công nợ

4. Nội dung quản trị khoản phải thu khách hàng

4.1 Xây dựng chính sách bán hàng và thu hồi công nợ
– Chính sách bán hàng trả chậm
– Chính sách bán hàng thu tiền ngay
– Chính sách bán hàng trả góp
– Chính sách phạt lãi suất nợ quá hạn
– Chính sách Thu tiền trước hạn
– Chính sách khách hàng thanh toán tốt
– Chính sách khách hàng rủi ro
– Chính sách hỗ trợ thanh toán
– Các chương trình bán hàng từng thời kỳ
– Chính sách bán hàng và công nợ bán hàng tồn kho
– Chính sách thưởng KPIs thu hồi công nợ của các nhân sự liên quan đến công nợ: Kế toán công nợ, admin bán hàng/kinh doanh, nhân viên kinh doanh, phụ trách kinh doanh
– Xây dựng hạn mức tín dụng cho từng khách hàng/loại/nhóm khách hàng
– Xây dựng hạn mức tín dụng cho từng nhân viên/nhóm/phòng kinh doanh
– Xây dựng tiêu chí phân loại công nợ

4.2 Xây dựng quy trình quản lý và thu hồi công nợ
– Bộ phận/nhân sự nào thực hiện: kế toán, kinh doanh, admin bán hàng
– Các bước thực hiện: đánh giá khách hàng – xác định chính sách bán hàng áp dụng – thực hiện ký thỏa thuận chính sách bán hàng và thu hồi công nợ với khách hàng – bán hàng – theo dõi công nợ – thu hồi nợ – xử lý nợ quá hạn – xử lý nợ xấu
– Công cụ theo dõi công nợ: phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, bảng biểu excel
– Các chứng từ cần có trong quản lý công nợ: hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận chính sách, biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu, hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, đơn hàng, báo giá, biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ, các biên bản làm việc trong quá trình thu hồi…
– Phương thức thu hồi nợ: gọi điện, gửi email, gửi bản cứng qua bưu điện, đến tận nơi…
– Công cụ thu hồi nợ: tài khoản ngân hàng, máy post quẹt thẻ
– Báo cáo công nợ: Báo cáo định kỳ: tuần/tháng, báo cáo đột xuất khi phát sinh các vấn đề công nợ (nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ xấu…)
– Lập kế hoạch thu hồi công nợ
– Thực hiện kế hoạch thu hồi công nợ
– Xử lý công nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khó đòi…

4.3 Trách nhiệm quản lý và hồi công nợ
– Quản lý công nợ: Phòng kế toán/nhân viên kế toán nợ phải thu
– Thực hiện thu hồi công nợ: Nhân viên kế toán/admin phòng bán hàng, phòng kinh doanh
– Báo cáo công nợ: Kế toán công nợ phải thu khách hàng
– Trách nhiệm thu hồi công nợ quá hạn, nợ khó đòi: Bộ phận kinh doanh, bán hàng
– Xử lý công nợ khó đòi, nợ xấu: Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc điều hành, nhân viên kinh doanh, bán hàng

4.4 Các nội dung khác:
– Lựa chọn người thực hiện quản lý công nợ và thu hồi công nợ: tính cách, trình độ, chuyên môn, khả năng…
– Những bộ phận/cá nhân nào có ảnh hưởng đến thu hồi công nợ
– Các kỹ thuật thu hồi nợ:
+ Chọn thời điểm gọi điện cho khách hàng đòi/nhắc nợ
+ Cách trao đổi để đạt được mục đích thu hồi nợ
+ Kết thân với khách hàng để nắm được thực trạng của khách hàng
+ Lấy được lòng tin và sự thân thiết của khách hàng để khách hàng ưu tiên thanh toán
+ Tạo điều kiện để khách hàng thanh toán nhanh nhất: mở nhiều tài khoản ngân hàng, mang thẻ post đến tận nơi khách hàng, trực tiếp đến thu nợ…
+ Nhắc trước khách hàng các khoản nợ sắp đến hạn để khách hàng chuẩn bị tài chính
5. Quản trị công nợ phải thu trong quản trị dòng tiền thu
– Lập kế hoạch thu hồi công nợ theo tuần/tháng/năm theo thỏa thuận và hợp đồng
– Xác nhận lại khả năng thu hồi công nợ theo tuần/tháng để đưa ra kế hoạch thu chắc chắn và sát với thực tế nhất; loại bỏ các công nợ phải thu không chắc chắn như: khách hàng đang gặp khó khăn trong kinh doanh, khách hàng ở trong vùng có các trường hợp bất khả kháng, khách hàng chây ì nợ và luôn trễ hẹn, bản thân công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ với khách hàng… => Ra kế hoạch dòng tiền thu từ công nợ khách hàng chắc chắn thực hiện được trên 90%
– Bám sát việc thực hiện kế hoạch thu và tập trung thu dúng hạn các khoản đã lên kế hoạch
– Khi có sự chậm trễ trong kế hoạch thu công nợ phải tìm nguồn thu khác để bù đắp kế hoạch dòng tiền hoặc điều chỉnh một số khoản chi sang thời gian khác theo kế hoạch thu mới điều chỉnh
– Phân tích nguyên nhân dẫn đến việc trễ dòng tiền thu từ công nợ và đưa ra các giải pháp kịp thời để xử lý nhanh chóng việc thu hồi công nợ tránh để kế hoạch dòng tiền đổ vỡ
– Nếu việc dòng tiền thu công nợ không thể xử lý được trong tuần/tháng thì cần xây dựng chương trình bán hàng thu tiền ngay (không lợi nhuận), hoặc tìm cách bán hàng tồn kho, cho thuê lại tài sản, vay vốn ngắn hạng… để bổ sung nguồn thu đảm bảo nguồn chi đã lập kế hoạch hoặc các khoản bắt buộc phải chi

Admin1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin liên hệ

VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..
Thông tin liên hệ
VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..

Copyright by Finakey. All rights reserved.

Copyright by Finakey. All rights reserved.