QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CEO SME

6 Tháng Chín, 2021by Admin10

I- DÒNG TIỀN LÀ GÌ
– Dòng tiền được hiểu ở đây là luồng tiền và các khoản tương đương tiền (vàng, ngoại tệ) vào, số tiền phải chi ra cho hoạt động kinh doanh và lượng tiền tồn tại quỹ và tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
– Dòng tiền khác với dòng lợi nhuận: Dòng LN là dòng tiền lời của DN trong quá trình hoạt động kinh doanh, còn dòng tiền là số tiền doanh nghiệp hiện có hoặc có thể chuyển đổi nhanh để chi trả các khoản chi phí, mua đầu vào, đầu tư tài sản… phục vụ cho hoạt động của DN
– Đôi khi dòng lợi nhuận của DN rất lớn, nhưng dòng tiền của DN lại thiếu hụt rất nhiều, và CEO luôn hỏi kế toán rằng tại sao DN báo cáo có lãi mà lại không có đủ tiền để trang trải các hoạt động?

II- TẠI SAO LẠI PHẢI QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN
– Dòng tiền là huyết mạch của doanh nghiệp, dùng để chi trả các khoản chi phí hoat động hàng ngày, dùng để mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, dùng để đầu tư tài sản tạo ra hàng hóa dịch vụ cho việc bán hàng tạo lợi nhuận….dòng tiền bị thiếu thụt thì mọi hoạt động của doanh nghiệp bị tê liệt dẫn đến khó khăn cho DN, thậm chí phá sản
– Vậy quản trị dòng tiền tốt, tức là luôn luôn đảm bảo một nguồn tiền ổn định đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được liên tục, chủ động và có nhiều sự lựa chọn trong việc chi tiêu hiệu quả, tạo ra lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp
– Tuy nhiên nếu tạo ra dòng tiền lớn mà không sử dụng hợp lý, luôn để lượng tiền dư quá lớn sẽ làm giảm hiệu quả việc sử dụng vốn, đôi khi gây thiệt hai lớn cho DN trong tình hình lạm phát tăng cao, hoặc trong hoàn cảnh cất giữ tiền khó khăn
– Như vậy chúng ta phải quản trị dòng tiền sao cho đảm bảo được nguồn tiền đáp ứng được vừa đủ nhu cầu chi tiêu của DN từng thời kỳ không bị thiếu hụt nhưng cũng không quá dư thừa dòng tiền quá lớn làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và gây thất thoát cho DN

III- AI LÀ NGƯỜI QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CHO DN
– Các DN lớn, có đầy đủ hệ thống quản trị thì việc quản trị dòng tiền sẽ do bộ phận Tài chính mà đứng đầu là Giám đốc tài chính thực hiện công việc này nên các DN lớn việc đầu tư lớn, nguồn tiền ra vào phức tạp nhưng luôn được quản trị tốt nên gần như không có chuyện thiếu hụt nguồn tiền như các DN nhỏ
– Các DN nhỏ thì chi phí ít, đầu tư không lớn, luồng tiền vào ra không mấy phức tạp nhưng lại luôn rơi vào việc thiếu hụt tiền giai đoạn, thậm chí là thiếu hụt rất lớn. Nguyên nhân là do DN nhỏ không có giám đốc tài chính và bộ phận tài chính chuyên nghiệp nên công việc này thường là do chính Giám đốc DN thực hiện hoặc được giao cho Kế toán trưởng thực hiện
– Tuy nhiên Giám đốc DN thường là người không có chuyên môn về tài chính, không nắm rõ được số liệu kế toán/phụ thuộc vào số liệu kế toán, còn Kế toán/KTT thì thường không có tư duy về tài chính nên dẫn đến việc quản trị dòng tiền không hiệu quả
– Vậy, với những DN này cần các giải pháp gì để có thể quản trị dòng tiền được một cách hiệu quả nhất;
● Tìm được một giám đốc tài chính parttime
● Hướng dẫn, đào tạo, đưa ra phương pháp quản trị dòng tiền cho chính Kế toán trưởng, Giám đốc thực hiện một cách đơn giản nhất có thể để Giám đốc/KTT thực hiện

IV- PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN ĐƠN GIẢN VÀ THIẾT THỰC NHẤT
V- Lập kế hoạch tài chính
1.1. Cơ sở lập kế hoạch tài chính
– Kế hoạch kinh doanh tổng thể các hoạt động hiện tại của DN
– Kế hoạch đầu tư mới của HĐQT từ đầu năm
– Dòng vốn nhàn rỗi tại từng thời điểm
– Phân tích đánh giá hiệu quả của của các dự án
– Các khoản vay hiện tại
– Các dữ liệu nghiên cứu cảnh báo về rủi ro lạm phát, chính sách thuế…
1.2. Phương pháp lập
– Xác định nguồn tài chính đầu kỳ
– Lập kế hoạch dòng tiền theo kế hoạch kinh doanh
– Lập kế hoạch trả các khoản nợ
– Lập kế hoạch thu hồi các khoản nợ
– Lập kế hoạch bán các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
– ………………..
– Tính toán dòng tiền tồn tại mỗi kỳ (tháng) => Tính ra nhu cầu vốn
– Lên kế hoạch tìm kiếm nguồn vốn nếu thiếu hoặc kế hoạch đầu tư tài chính nếu có nguồn vốn nhàn rỗi
1.3. Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính
– Phải có căn cứ xác thực mới đưa vào kế hoạch
– Kế hoạch chi bao giờ cũng được nhân lên từ 10%-20%
– Kế hoạch thu bao giờ cũng đưa ra mức 100% nhưng sẽ kỳ vọng đạt 80%
– Luôn luôn đưa các số liệu rủi ro vào kế hoạch để có các nguồn dự phòng
1.4. Mẫu kế hoạch tài chính

VI- Quản trị dòng tiền
2.1 Lập kế hoạch dòng tiền: năm/tháng/tuần
– Từ kế hoạch tài chính lập kế hoạch dòng tiền theo năm (Mẫu)

– Từ KH dòng tiền năm lập kế hoạch dòng tiền theo tháng: cho các tháng (mẫu)

– Từ kế hoạch tuần lập kế hoạch thu chi trong tuần (Mẫu)

2.1. Giám sát thực hiện kế hoạch dòng tiền
Quản trị dòng tiền thu kinh doanh
✔ Bám sát kế hoạch các nguồn thu như đã lập trong kế hoạch tuần
✔ Phân tích, tìm hiểu nguyên nhân các nguồn thu không đảm bảo đúng hạn
✔ Tìm phương án để thu hồi các khoản phải thu đã quá hạn
✔ Tìm hiểu đối tượng phải thu để đưa ra chi phí thu hồi tối ưu
✔ Tìm các nguồn thu bổ sung/thay thế cho nguồn thu bị quá hạn trong trường hợp dòng tiền bị hụt âm: Lên chương trình chiết khấu thanh toán ngay, bán các hàng hóa tồn kho lâu năm với mức giá thu hồi vốn, tìm nguồn vay ngắn hạn…

Quản trị dòng tiền chi kinh doanh
✔ Thực hiện các khoản chi theo đúng kế hoạch: số tiền chi thấp hơn hoặc bằng kế hoạch, số tiền chi theo đúng thời điểm, số tiền chi phải nhìn thấy nguồn thu về
✔ Kiểm soát và tối ưu các khoản chi: Tìm các nguồn cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ với mức giá thấp nhất, mức tín dụng tốt nhất và thời gian mua linh động
✔ Đàm phán với nhà cung cấp trước ngày đến hạn nếu nhận thấy dòng tiền thu chưa đúng kế hoạch và dòng tiền tồn không đủ chi trả đúng hạn khoản nợ
✔ Thường xuyên bám sát ngày đáo hạn các khoản vay để chủ động chuẩn bị nguồn chi trả các khoản vay tránh bị rơi vào nợ xấu, giảm điểm tín dụng

Quản trị dòng tiền đầu tư:
✔ Khi đầu tư, đặc biệt là đầu tư tài chính nhất thiết phải có một chuyên gia về tài chính làm cố vấn cho các quyết định đầu tư của DN, không đầu tư theo cảm giác, kinh nghiệm không chuyên môn
✔ Phân tích khoản đầu tư để cân nhắc chi đầu tư thời điểm nào thì thích hợp hoặc chuyển đổi kế hoạch đầu tư
✔ Phối hợp với dòng tiền kinh doanh để đưa ra các quyết định đầu tư, ưu tiên trước cho dòng tiền kinh doanh
✔ Không cố chờ các khoản đầu tư tăng cao đỉnh điểm mới bán ra mà chỉ cần tính toán mức lợi nhuận đảm bảo cao hơn lợi nhuận từ kinh doanh thì có thể bán để thu hồi dòng tiền an toàn
✔ Không mua vào các khoản đầu tư có giá cao hơn giá trị thực một cách bất thường
✔ Bán ra ngay khi thấy một số khoản đầu tư bị đẩy giá cao lên một cách bất thường

Quản trị dòng tiền tồn:
✔ Luôn luôn đảm bảo một dòng tiền an toàn, có thể chuyển đổi nhanh nhưng vẫn sinh lời để có thể bù đắp trong các trường hợp dòng tiền bị thiếu hụt
✔ Tìm các phương án đầu tư khi dòng tiền nhàn rỗi tạm thời quá lớn với mục tiêu dòng tiền sinh lời, có thể chuyển đổi phù hợp với thời gian nhàn rỗi, và tuyệt đối an toàn để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh
✔ Trong các trường hợp dòng tiền nhàn rỗi không đều nhưng dư bình quân ổn định thì cần cân nhắc các phương án đầu tư dài hạn để đảm bảo lợi nhuận cao, và tìm các phương án bổ sung dòng tiền thiếu hụt trong thời hạn ngắn do chuyển dòng tiền đi đầu tư dài hạn
✔ Thường xuyên cập nhật tiền lãi của dòng đầu tư để đảm bảo số liệu đúng của dòng tiền và lên được kế hoạch chi tiêu chính xác

2.2. Điều chỉnh kế hoạch dòng tiền
– Khi dòng tiền thu không đảm bảo kế hoạch thì ngay lập tức điều chỉnh dòng tiền chi tương ứng
– Khi dòng tiền thu từ kinh doanh không đảm bảo nhưng dòng tiền tổng vẫn có thể được bổ sung thì vẫn phải giữ dòng tiền chi đầu tư với mục đích ban đầu
– Khi dòng tiền thu chi từ kinh doanh không đảm bảo đúng kế hoạch và có khả năng thiếu hụt trong từng giai đoạn thì cân nhắc dòng tiền chi đầu tư và điều chỉnh kế hoạch dòng tiền đầu tư
– Thay đổi thời gian của dòng tiền tịnh tiến khi dòng tiền thu bị chậm tiến độ so với thời hạn kế hoạch nhưng vẫn đủ chắc chắn thu hồi được
– Khi một dòng tiền thu có đủ bằng chứng không thu được thì phải điều chỉnh kế hoạch gạt bỏ dòng tiền thu đó ra ngoài để tìm các phương án bổ sung khác, đảm bảo dòng tiền an toàn
– Điều chỉnh dòng tiền được thực hiện theo tuần/tháng

2.3. Quản trị dòng tiền thông qua một số quản trị các khoản mục tài sản và nguồn vốn
– Quản trị dòng tiền trong quản trị các khoản phải thu
– Quản trị dòng tiền trong quản trị các khoản phải trả
– Quản trị dòng tiền trong việc quản trị dòng đầu tư tài chính
– Quản trị dòng tiền trong quản trị hàng tồn kho
– Quản trị dòng tiền trong quản trị đầu tư tài sản dài hạn

Admin1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin liên hệ

VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..
Thông tin liên hệ
VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..

Copyright by Finakey. All rights reserved.

Copyright by Finakey. All rights reserved.