QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

6 Tháng Chín, 2021by Admin10

I/ Bên nhượng quyền
1.1. Lập kế hoạch kinh doanh:
– Xác định nhu cầu vốn: Xem người nhận NQ có đủ khả năng về vốn đầu tư không
– Xác định nguồn vốn của bên nhận NQ để xem xét: từ nguồn nào và có sự chắc chắn về việc được cấp vốn hay không
– Mô hình hóa cho người nhận NQ hiểu khả năng sinh lời: quyết định mua NQ hay không
1.2. Kiểm soát việc thực hiện KHKD thời kỳ đầu
– Kiểm soát dòng vốn của bên nhận NQ có được đầu tư đủ
– Kiểm soát việc thực hiện các khoản chi có được thực hiện theo kế hoạch, nếu phát sinh thì tìm nguyên nhân và cùng hướng xử lý
– Kiểm soát doanh thu có đạt được như kế hoạch, nếu thấp hơn thì tìm nguyên nhân và giải pháp cùng bên nhận NQ
– Kiểm soát tồn kho hàng hóa: Phân tích tồn kho để xác định lưu lượng tồn kho thích hợp, có các chính sách đổi trả tồn kho thời gian đầu cho bên nhận NQ thời gian đầu chưa xác định được đặc điểm tại nơi nhận NQ kinh doanh; trong thời gian sau nếu có các thay đổi của Thị trường ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hóa của bên nhận NQ thì cũng phải hỗ trợ thêm
– Kiểm soát nguồn cung ứng hàng hóa bên ngoài: Đánh giá các nhà cung ứng có ổn định, có tốt về mặt giá cả, thời hạn thanh toán, hàng hóa có đáp ứng được kinh doanh NQ…
1.3. Kiểm soát về mặt hoạt động thuế đối với nhà nước:
– Phải đảm bảo bên NQ thực hiện nghĩa vụ thuế với NN đầy đủ, đúng luật, ko gây ra rủi ro về thuế
– Hỗ trợ bên NQ về nhân sự, phương thức tổ chức kế toán để thực hiện các công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế đầy đủ
– Kiểm tra bên nhận NQ về các hoạt động tổ chức bộ máy kế toán trước khi nhận NQ (nếu bên nhận đã từng hoạt động kinh doanh)
1.4. Các chính sách tài chính trong nhượng quyền:
– Chính sách giá:
– Chính sách công nợ
– Chính sách chiết khấu
– Chính sách thưởng
– Chính sách hỗ trợ kinh phí Marketing
– Chính sách hỗ trợ, trợ giá thời kỳ ban đầu
II/ Bên nhận nhượng quyền
2.1. Đánh giá kế hoạch tài chính của bên nhượng quyền/tự lập
– Xác định vốn: Có đáp ứng được không
– Nguồn vốn: từ đâu và có chắc chắn hay không
– Tính khả thi: Có khả thi với đặc điểm môi trường kinh doanh tại nơi mình kinh doanh NQ; điều tra tìm hiểu một số đơn vị nhận nhượng quyền có các yếu tố tương tự mình
– Khả năng sinh lời: Có xứng đáng để đầu tư hay không
2.2. Quản lý hoạt động tài chính trong quá trình hoạt động
– Bám sát kế hoạch tài chính đã được lập, tổ chức theo dõi, quản lý và có đánh giá từng thời kỳ ngắn (tháng)
– Khi phát sinh vấn đề báo với bên NQ và đề nghị hỗ trợ để đảm bảo KH được thực hiện đúng
– Thực hiện nghĩa vụ với bên NQ đầy đủ để không bị cắt quyền NQ, nếu khó khăn không thực hiện được cần có sự đàm phán rõ ràng
– Minh bạch tài chính với bên NQ để được các chính sách hỗ trợ tốt, lâu dài và có thể mở thêm các đơn vị NQ khác
– Thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế đối với NN để đảm bảo uy tín cho bên NQ để không bị cắt NQ
– Tổ chức tốt bộ máy tài chính kế toán tại DN nhận NQ để quản lý tốt tài chính của hoạt động kinh doanh
2.3. Triển khai các chính sách tài chính bên NQ cấp
– Thực hiện đúng quy chế giá cả bên NQ đưa ra, không phá giá bán để đạt DT cao, không bán giá cao hơn giá quy định để thu LN bất chính => Ảnh hưởng đến quyền được NQ
– Sử dụng các chi phí hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm để đảm bảo hiệu quả như kỳ vọng
– Tận dụng được các chính sách công nợ, chính sách thưởng, chiết khấu của bên NQ có lợi cho hoạt động kinh doanh

Admin1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin liên hệ

VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..
Thông tin liên hệ
VP06, Tầng 2, Toà nhà Platinum Residences, Số 6 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Giữ kết nối với chúng tôi
Để dễ dàng hơn, chúng tôi đã có mặt tại rất nhiều nền tảng. Hãy giữ kết nối với chúng tôi qua..

Copyright by Finakey. All rights reserved.

Copyright by Finakey. All rights reserved.